https://www.pexels.com/photo/people-woman-laptop-girl-53508/

By Bora Sinç

Eğitim Teknolojileri danışmanı EdTech Education Technology Eğitim Yönetimi