Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim Teknolojisi Nedir?

Eğitim…

Genel anlamda, bireyde davranış değiştirme sürecidir (Demirel, 2003).
Davranış geliştirme, yetenek geliştirme, bilgi, beceri ve tutum kazanma sürecidir (Alkan, 2000).

Teknoloji…

İnsanın bilimi kullanarak, doğaya üstünlük kurmak için tasarladığı rasyonel bir disiplindir (Simon, 1983). Yarattığımız şeyler, doğal ortamla başa çıkmamızı ve hayatın gereksinimlerinin üstesinden gelmemizi sağlayan araçlardır. Bu geleneksel açıklama, zorunluluk ve faydanın önemini vurgulamaktadır (Basalla, 1996, “Teknolojinin Evrimi”).

Eğitim Teknolojisi…

“Eğitim problemlerine çözüm üretmek amacıyla öğretim, öğrenme, gelişim, yönetim ve diğer teknolojilerin bir arada kullanılması” olarak tanımlanabilir.

"İnsan öğrenmesiyle ilgili problemleri analiz etmek,
 çözüm bulmak, çözümü yönetmek, gerçekleştirmek, değerlendirmek için
 insanlar, prosedürler,  yöntemler, fikirler, araçlar ve organizasyon ile uğraşan
 karmaşık ve bütünleşik bir süreçtir."

“Maksatlı ve planlı bir öğretimi meydana getirecek olan ögeleri (öğrenme kuramları, yöntemler, insanlar, araçlar,….) en verimli ve etkili olarak hizmete vermeyi öngörür.”

“Davranış bilimleri verilerine dayalı olarak gelişmekte olan eğitim bilimlerinin insanı yetiştirmeye yönelen teknolojisidir.”

“Sadece öğretimsel bileşenlerle değil, yönetim ile ilgili faaliyetleri de kapsar. Bu kapsamda Öğretim Teknolojisi eğitim teknolojisinin bir alt kümesidir.”

 

Eğitim Teknoloğu

"Teknolojinin okuldaki tüm çalışmalarda kullanılması ve 
öğretim planlarına yansıması için çalışır."

Öğretim Teknoloğu

"Belirli bir disiplinin nasıl öğretileceği konusunda çalışır."

 

Kaynak: www.bote.yildiz.edu.tr – (Eğitim Teknolojisi ve Materyal Kullanımı)