EdTech Danışmanlık

Neden Eğitim Teknolojileri Danışmanlığı?

egitimteknolojileri_blog_stemEğitim-öğretim modelleri ihtiyaçlara göre yapılandırıldığında öğrencide “kalıcı öğrenme”nin gerçekleşmesi kolaylaştırılabilir. Öğrenmeyi öğrenebilen öğrenci sadece sınav için başarılı olmaktan öte, yaşamboyu öğrenebilen başarılı birey olacağı belirtilebilir. Sınav veya öğrenci merkezli ancak mutlaka bir “omurga” eğitim-öğretim modeline sahip kurumlarda, bu “omurga”yı destekleyecek yeni veya ek modellerin entegre edilmesi kurumsal hedefe ulaşmayı daha da kolaylaştırılabilir. “Omurga” modelin veya yapının eksik olduğu ya da olmadığı durumlarda teknoloji’nin doğrudan tek başına tüm öğrenme sürecini tamamlayabileceğini belirtmek doğru bir yaklaşım olmayabilir. “Omurga” yapı ile teknolojinin birbirini desteklediği öğrenme ortamları öğrenci-öğretmen-veli açısından en etkin ve işlevsel eğitim-öğretim süreçleri olduğu belirtilebilir.

Ders öğretmeninin içselleştirmediği herhangi bir “omurga” yapı, uygulama ve/veya teknoloji desteği etkisinin daha baştan eksik olacağı rahatlıkla öngörülebilir. Eğitim kurumları kendilerini reklamlarında bir çok açıdan “dolu” ve donanımlı olarak tanıtsalar da; sınıfın kapısı kapatıldığında sınıfta öğrenci ve öğretmen kalır. “Dolu”luk öğretmenin öğrencisine-velisine yansıttığı kadardır. Öğretmen uygulamada her sürecin işleyişinde uzman olmayabilir; olmaması da normaldir, Türkçe konuşabilen her öğretmenin Türkçe öğretmeni gibi ders veremeyeceği gibi alan uzmanlığına saygı duyulması önceliklidir.

Öğrencisine ve öğretmenine öğrenme ortamları kapsamında katkı sağlamak isteyen vizyoner kurumlarımız, gelişmeye ve yeniliğe açık tüm öğretmenlerimiz için Eğitim Teknolojileri (Egitek) Danışmanlık kurumsal destek olmaya hazırdır.

Eğitim Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri

Akademik ve Teknik
Öğrenciye Özgü Gelişim Süreci Planlaması
 
 • Öğrenci Öğrenme Profili Envanteri
 • Çoklu Zeka Envanteri
 • Öğrenme Stilleri Envanteri
 • LMS ile Sistematik Entegrasyonu
 • Formative Değerlendirme süreç entegrasyonu
 • Hizmet-içi Eğitim
 • Takip/Raporlama
Öğretim Tasarımı
 
 • Öğretmenlerle birlikte ihtiyaç/hedef analizi
 • Kazanımların Belirlenmesi
 • Ders materyallerinin analizi
 • Online-Offline (sınıf-içi/dışı) Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Tasarımı ve Öğretim Modeli (Tam Öğrenme, Ters-Yüz Öğrenme, Farklılaştırılmış Öğrenme, Proje Bazlı Öğrenme, E-Öğrenme, Karma Öğrenme vb) entegrasyonu
 • Öğretim Tasarımı tabanlı LMS ile Sistematik Entegrasyonu
 • Hizmet-içi Eğitim
 • Takip/Raporlama
Zenginleştirilmiş Ders İçerik Materyalleri
 
 • Ders hedeflerine yönelik geliştirilen içeriklerin analizi
 • Sınıf-içi/dışı materyallerin analizi ve hedeflere yönelik zenginleştirilmesi
 • Hazır uygulamaların (iPad vb) belirlenmesi ve derse entegrasyonu
 • Belirlenen uygulamaların öğretmenlere tanıtımı
 • Hizmet-içi Eğitim
 • Takip/Raporlama
STEM (STEAM) Yapılandırma
 • Hedef derslerin kazanım analizi
 • İnterdisipliner bağlantıların kurulması
 • Projelerin tanımlanması ve uygulama çizelgelerinin hazırlanması
 • Ölçme-Değerlendirme araçlarının belirlenmesi
 • Gerekliyse LMS (Moodle, Google Classroom vb) entegrasyonu
 • Takip/Raporlama
Algoritma Oluşturma ve Kodlama Entegrasyonu + Maker Lab
Kodlama dersi varsa; 

 • Eğitim programının analizi
 • Algoritmik düşünce mantığının vurgulanması
 • Başlangıç düzey kodlama uygulamaları
 • Belirlenen ders içerikleriyle ilgili öğrencilerle uygulama kodlama çalışmaları
 • MAKER lab uygulamalarına geçiş

Kodlama dersi yoksa;

 • Eğitim programına doğrudan veya bağımsız entegrasyonu
 • Düzey bazlı kodlama uygulamaları
 • Belirlenen ders içerikleriyle ilgili öğrencilerle uygulama kodlama çalışmaları
 • MAKER lab uygulamalarına geçiş

Düzeylere göre robot programlama uygulamaları (Littlebits, Ozobots, Makey Makey, Raspberry Pi, Arduino, Lego)

Hizmet-İçi Eğitim Planlaması (Eğitim Teknolojileri kapsamında)
 
 • Kurum eğitim ihtiyaçlarının analizi
 • Tüm eğitimlerin planlanması ve organizasyonu
 • Eğitimlerin takibi
 • Raporlama
LMS (Öğrenme Yönetim Sistemi) Entegrasyonu
 
 • LMS varsa; sistemin analizi (kurum ihtiyaçları ile karşılaştırılması)
 • LMS yoksa; kurum ihtiyaçlarının belirlenmesi ve LMS seçimi
 • LMS sisteminin kurulumu
 • LMS işleyişinin ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanması
 • Tüm kuruma sistemin tanımı ve sunumu
 • Hizmet-içi Eğitim
 • Takip/Raporlama
Yazılım Geliştirme
 
 • Gerekli durumlarda Kurum-Ders-Kazanım hedeflerine “özgü” yazılım geliştirilmesi
 • Scripting, AR (Augmented Reality – Artırılmış Gerçeklik), VR (Virtual Reality – Sanal Gerçeklik)
 • LMS ile entegrasyonu
 • Hizmet-içi Eğitim
 • Takip/Raporlama
Bilgi-İşlem Teknik Altyapı Analizi
 
 • Sınıf-içi / Okul-içi teknik altyapının analizi
 • Kurum uygulama hedeflerine göre yapılandırılması
 • Takip/Raporlama
Ek Destek Verilebilecek Platformlar
 
 • Moodle
 • LMS Entegrasyon, geçiş
 • Microsoft Apps
 • Google Apps
 • GAFE entegrasyon, geçiş
 • Google Classroom entegrasyon
 • iPad Apps
 • Hazır uygulamaların öğretmenlerle seçimi
Bilgi: Belirtilen tüm başlıklarla ilgili birebir uygulamalar, okul/ders ortamı çalışmaları, pilot projeler yapılmış ve raporlanmıştır. Bazı başlıklarda 15 yıla yakın başarısı kanıtlanmış uygulama tecrübesi bulunmaktadır. İstenen başlıklarla ilgili proje ve çalışmalar toplantı sırasında referans amacıyla gösterilebilir.
Kurumsal gereksinimlerinize özgü proje planlaması için lütfen formu doldurarak gönderiniz. En kısa zamanda sizinle iletişime geçilecektir.

DANIŞMANLIK TALEP FORMU