“İçinde bulunduğumuz süreçte, hızla yaygınlık kazanan 4.Sanayi Devrimindeki temel amaç, kendini yönetebilen üretim süreçlerinin olduğu akıllı fabrikaların hayata geçirilmesidir. Akıllı fabrika oluşturmak ise ancak “Siber-Fiziksel Sistem” ve “Nesnelerin Interneti” ile mümkün olabilmektedir.

O nedenle Sanayi 4.0’ı anlayabilmek için terminolojisi içerisinde sıklıkla kullanılan bu gibi kavramları öncelikle bilmekte fayda vardır. Bu kavramlardan bir çoğunun bugün hayata geçirilmiş olması her birini Sanayi 4.0’ın ilk işaretleri olarak göstermekle birlikte, gelecekte neler olabileceğine dair de önemli ipuçları vermektedir.

Özellikle de bugünden hayatımıza giren ve birçok alanda etkilerini görebildiğimiz 3 Boyutlu Yazıcılar ve Nesnelerin interneti bireye dokunan en önemli ipuçlarına örnektir.”

egitimteknolojileri_blog_endustri40

Sanayi 4.0 – Yeni Nesil Sanayi Devriminin eğitim dünyasını da doğal olarak etkileyeceği çok açık.

"Akıl gücüne duyulan gereksinim, eğitim düzeyini ve niteliğini de artırmaktadır.
Böylece, uzun vadede yüksek düzeyde ve nitelikli eğitim alan bireyler istihdam edilmekte,
istihdam yapısı daha kalifiye hale gelmektedir."
Kaynak: “Ege Bölgesi Sanayi Odası: Sanayi 4.0 – Uyum Sağlayamayan Kaybedecek”

By Bora Sinç

Eğitim Teknolojileri danışmanı EdTech Education Technology Eğitim Yönetimi