Öğrenme Analitiği

ETP24 Sunumu – 27.04.2024
Doğuş Üniversitesi – Çengelköy Kampüsü

Sunum İçeriği

  • Yapay Zeka ve eğitim
  • Öğrenme analitiği
  • Eğitimde öğrenme analitiğinin faydaları
  • Öğrenme analitiği araçlarına ve tekniklerine genel bakış
  • Eğitimde öğrenme analitiğinin başarılı bir şekilde uygulanmasına ilişkin örnekler

Yapay Zeka ve Eğitim

Yapay zeka kişiselleştirilmiş öğrenmeyi mümkün kılabilir ayrıca eğitimcilere öğrenme süreçlerindeki önemli konulara odaklanmaları için zaman kazandırabilir.

“Yapay Zeka Günümüzde Eğitimde Nasıl Kullanılıyor?”

Öğrenciler yapay zekayı en çok bilgileri özetlemek için kullanırken, eğitimciler teknolojiyi en çok sınıf planlaması ve materyalleri için, karar vericiler ise süreç verimliliğini artırmak için kullanıyor.

“Eğitimde Yapay Zeka Konusundaki Temel Endişeler Nelerdir?“

Kopya çekme ve intihal konusundaki endişeler, güvenilir yapay zeka tespit araçlarının olmadığı bir dünyada akademik dürüstlük politikasının ve değerlendirmenin yeniden düşünülmesini gerektirmektedir.

Yapay Zeka Öğrencilerin Öğrenmesine Nasıl Yardımcı Olur?

Öğrenciler problemleri ilk kez kendi başlarına çözmeye çalıştıklarında, Yapay Zekanın doğru cevaplarla birlikte açıklamalar sunmasıyla ortaya çıkıyor.

Örnek Uygulamalar

NYC Devlet Okulları

Soruları yanıtlayan ve gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan yapay zeka destekli bir öğretim asistanı yarattı. Asistan chatbot; hemen bir cevap vermek yerine öğrencileri zorlamak ve düşünmelerini sağlamak için ipuçları sunarak sorulara yanıt veriyor.

Güney Avustralya Eğitim Bakanlığı

Anlık bilgi kaynağına 7/24 erişim sunmak için EdChat’i oluşturdu. EdChat, öğrencilerin daha karmaşık ve incelikli soruları öğretmenlerle tartışmadan önce hızlı yanıtlar alabilmelerini sağlıyor.


Öğrenme Analitiği

Öğrenme çıktılarını iyileştirmek için veri analizi ve istatistiksel tekniklerin kullanılması sürecidir.

Öğrenci performansındaki rutinleri belirlemek, ilerlemeyi izlemek ve öğrenme deneyimlerini kişiselleştirmek için kullanılabilir.

Öğrencilerin nasıl öğrendiklerine ilişkin verileri toplamanın, ölçmenin ve analiz etmenin bir yoludur.


Eğitimde öğrenme analitiğinin faydaları

Kişiselleştirilmiş Öğrenme:

Öğrenme analitiği; öğretmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerin bireysel kapsamda nasıl ilerlediğini daha iyi anlamalarına ve öğrenme deneyimlerini özel ihtiyaçlarına göre uyarlamalarına yardımcı olabilir.

Erken Müdahale

Zorlanan öğrencileri erkenden tespit etmek için verileri kullanarak öğretmenler sorunlar daha ciddi hale gelmeden müdahale edebilir ve ek destek sağlayabilir.

İyileştirilmiş öğrenme çıktıları

Öğretmenler, öğrencilerin zorlandığı alanları belirlemek ve öğretim stratejilerini buna göre ayarlamak için öğrenme analitiğini kullandıklarında daha iyi akademik öğrenci sonuçlar alınmasına yardımcı olabilir.

Artan verimlilik

Öğrenme analitiği, okulların ve öğretmenlerin daha verimli olabilecekleri alanları belirlemelerine yardımcı olarak zamanlarını ve kaynaklarını en çok ihtiyaç duyulan yerlere odaklamalarını sağlayabilir.

Öğrenci Bağlılığı

Öğretmenler, katılımı ve ilerlemeyi izlemek için öğrenme analitiği kullanarak öğrencileri neyin motive ettiğini belirleyebilir ve öğretim yöntemlerini buna göre ayarlayabilir.

Öğrenme analitiği kısaca; eğitimcilerin öğrencileri nasıl destekleyecekleri konusunda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olarak ilgili herkes için daha iyi eğitim çıktıları elde edilmesini sağlayabilir.


Araçlar ve Teknikler

Öğrenme analitiği araçlarına ve tekniklerine genel bakış

Veri toplamak ve analiz etmek

Kalıpları eğilimleri öngörüleri bulmak için bilgi toplamak ve bunları incelemek anlamına gelir.

Anketler, gözlemler, sınavlar veya deneyler gibi çeşitli yöntemler kullanarak sistematik olarak veri toplanır ve istatistiksel araçlarla analiz edilir.

Amaç; verileri anlamlandırmak ve karar verme sürecini bilgilendirebilecek ve sorunların çözülmesine yardımcı olabilecek faydalı bilgiler elde etmektir.


Öğrenme analitiği uygulama örnekleri

Örnek: 1

Okul genelinde öğrencilerin okuma yeterlilikleri hakkında veri toplayabilir ve ardından öğrenci performansında önemli bir gelişme olup olmadığını belirlemek için istatistiksel analiz kullanabilir.

Örnek: 2

Bir öğretmen yeni bir öğretim stratejisinin etkisini değerlendirmek için istatistiksel analiz kullanabilir.

Örneğin; öğretmen geleneksel eğitim alan öğrencilerin test puanlarını yeni stratejiyi alan öğrencilerle karşılaştırabilir ve ardından performansta önemli bir fark olup olmadığını belirlemek için istatistiksel testler kullanabilir.

Örnek: 3

Öğrenme süreç analizi için gerekli veriler girildikten sonra “öğrenciye özgü” analizinin yapay zekanın (Google Gemini) da desteğiyle alınarak, sonuçların öğrencinin öğrenme süreçlerine yansıtılması örneği aşağıdaki ekran görüntülerinden incelenebilir.

Bu örnekte kullanılan yapay zeka uygulaması Google Gemini olmuştur. ChatGPT ve Perplexity ile de benzer örnek denenmiş, Google Sheets üzerine sonradan entegre edilen “AI Assist for Gemini™ in Sheets™, Docs™ and Forms™” eklentisi kullanılmıştır.

Google Sheet içinde hazırlanan öğrenci veri tablosu

Öğrencinin verilerine göre yapay zeka (Gemini) tarafından komut yardımı ile yorumlanması.
Komut: [GEMINI (“Seçili verilere göre öğrencinin genel akademik başarı durum analizini yap”, B3:AW3) veri tablosundaki veri hücreleri]

Gemini GPT üzerindeki yapay zeka komutu. Öğrenci verileri; Google Sheet üzerindeki öğrenci veri tablosu hücrelerinin kopyala/yapıştır ile aktarılmış hali. Yan ekranda ise GPT çıktı ekranının ilk bölümü.

Gemini GPT çıktı ekranının ikinci bölümü.

Gemini GPT çıktı ekranının üçüncü bölümü.

Gemini GPT çıktı bölümü aynı zamanda Google Sheet içindeki Gemini komutuyla da proaktif olarak ekrana yansıtılmış ve Gemini sayfasındaki ayrıntılı görüntü de link olarak sayfaya eklenmiştir.

Örnek: (Tıklayarak ilgili Gemini ayrıntılı çıktı sayfasını veya aynı sayfanın PDF halini inceleyebilirsiniz)


Kaynakça:

By Bora Sinç

Eğitim Teknolojileri danışmanı EdTech Education Technology Eğitim Yönetimi