STEM Nedir?

STEM

Kısaca; öğrencilerin kalıcı öğrenmelerine yardımcı olabilmek ve düşünme biçimlerini geliştirebilmeleri açısından “interdisipliner” (disiplinler arası işbirlikli olarak) bir öğretme yaklaşımı denilebilir. İnterdisiplinerlik;  içeriğindeki Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) ve Matematik (Math) alanlarının mümkün olduğunca bir arada işe koşulmasından dolayı olduğu belirtilebilir. Derse entegre edilmiş bir STEM projesi genel kapsamda bir problemin tesbiti ile birlikte proje veya tasarım bazlı olarak öğrenciye gerçek yaşam durumlarını yansıtan bir süreç sunar.

 

 

egitimteknolojileri_blog_stem

Kaynak: https://ostprojects.wordpress.com/2012/11/15/the-edible-car-teaches-us-that-stem-is-about-problem-solving/ adresindeki yazıdan yararlanılarak düzenlenmiştir.

Ölçme-Değerlendirme Boyutu

Derslere entegre edilen STEM yönteminin değerlendirme süreci farklı türlerde ve düzeylerde değerlendirme yöntemleriyle dengeli olmalıdır. Öğrencinin gereksinimlerine, öğretimsel sürecine ve uzun vadeli eğitsel gelişimine yönelik olarak bir denge oluşturmalıdır. Düzenli bir değerlendirme sistemi; STEM hedefleri, eğitim programı ve proje/program/ders bazında ve farklı düzeylerdeki sistemler (sınıf, okul, genel eğitim programı (müfredat)) de dahil edilerek süreklilik gösteren formatta olmalı. Kısaca; değerlendirmeyi tek boyutlu olarak çoktan seçmeli bir test ile ölçmeyi düşünmek büyük bir hata olabilir.

 

Öğretim Tasarımı Boyutu

HEDEFLER (Beklenen öğrenme çıktıları) – ÖĞRETİM TASARIMIUYARLAMA SONUÇ (Alınan öğrenme çıktıları)

egitimteknolojileri_blog_stem

Kaynak: “STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research”, ISBN 978-0-309-29796-7

 

Pratik Uygulama Örnekleri

“Teknoloji” kavramı kapsamında insan gereksinimlerini karşılayabilen ürünler ve sistemlere ağırlık verilmesi amaçlanıyor. Bazı STEM uygulama modelleri dört ayrı kavramı da bir araya getirerek interdisipliner (ya da disiplinler arası) bir bağ oluşturmayı hedefliyor. Gerçek dünyada bilim; teknoloji, matematik ve mühendislik alanları ile yakından ilişkili; mühendislik de bilimsel sonuçlarla birlikte, matematik ve teknolojik araçları ile yakından ilişkili.

egitimteknolojileri_blog_stemÖğrenciler kendi yaşantılarıyla ilişki kurabilecekleri konularda STEM uygulamalarından fazlasıyla yararlanabilirler. Rüzgar enerjisinin kullanım alanları, nasıl elde edildiği ve nasıl kullanıldığı anlamlandırılabilir. Bunun için matematikten, bilimden, mühendislikten ve teknolojiden nasıl yararlanıldığı rüzgar enerjisi örneğindeki gibi öğrenci ile paylaşılabilir. Böylece aynı anda dört farklı kavramın içiçe nasıl ilişkilendirildiği yaşamsal gereksinimlerle nasıl entegre edilebildiği pratik biçimde anlatılabilir.

 

egitimteknolojileri-blog-stemSTEM yalnızca okul içinde değil aynı zamanda okul dışındaki ortamlarla da entegre edilebilir. Bunun için standart olarak kullanılan ders notları, kitapların kullanım yoğunluğu azaltılarak; proje bazlı uygulamalı öğrenme yöntemlerinin sayısı artırılarak sürece eklenebilir. Öğretmenler aynı zamanda öğrencilerin projelerine ilgili alanlarda (mühendislik, tasarım vb) neler ekleyebileceği konusunda önerilerde de bulunabilir. Yine kendi projeleriyle ilgili müze gezileri, TV veya internet bilgi gösterileri, robot yarışmaları gibi uygulamalarla okul dışında da öğrenciye destek olunabilir.


egitimteknolojileri-blog-stem6

Kaynak Kitap Önerisi : “STEM Integration in K-12 Education: Status, Prospects, and an Agenda for Research”
180 pages | 6 x 9 | PAPERBACK
ISBN 978-0-309-29796-7 | DOI 10.17226/18612
Margaret Honey, Greg Pearson, and Heidi Schweingruber, Editors; Committee on Integrated STEM Education; National Academy of Engineering; National Research Council

Share This:

By Bora Sinç

Eğitim Teknolojileri danışmanı EdTech Education Technology Eğitim Yönetimi

error

Eğitim Teknolojileri yazılarını paylaşabilirsiniz:)