Ters-Yüz Öğrenmede WSQ+ Öğrenme Süreci Adaptasyonu

Crystal Kirch tarafından bulunmuş olan WSQ (visk olarak okunur) metodu “Watch (İzle) – Summarize (Özetle) – Question (Sor)” terimlerinin baş harflerinden oluşur. Metodun temelini oluşturan fikir basitçe; bir videonun öğrencilere ödev olarak tanımlanması ve video içeriği ile ilgili soru/sorulardan oluşan yazılı bir özetin istenmesidir. Fikir basit olduğu kadar özellikle video tabanlı derslerde veya Ters-Yüz Öğrenme yöntemine göre hazırlanmış derslerde son derece işlevseldir.

Ben bu metodu biraz geliştirerek veya öğrencilerin öğrenme gereksinimlerine göre zenginleştirerek üniversite öğrencilerine uygulamaya çalıştım. Metodun bu uygulama versiyonunu da “WSQ+ (visk artı -visk plus-)” olarak isimlendirdim. WSQ metodunun ilk formatından pek farklı olmayan bu versiyonuna aslında aynı metoda ek birkaç etkinlik ve belki de pratik bir öğretim tasarımı kavramı entegre edilmiştir.

WSQ metodunun temel amacı videolardaki öğrenme/ders kavramlarını daha anlamlı hale getirmektir. Öğrenciler videoları sadece izleyerek değil de izlerken aynı zamanda not aldıklarında ve video sonunda da kavramları özetlediklerinde daha iyi anlayabilirler.

WSQ metodunda kullanılan temel kavramlar:

Watch (İzle) – “Öğrencilere izlemeleri için bir video verilir. Öğrenciler videoyu izlerken veya içeriğini incelerken yönlendirilmiş yerlerde notlar alırlar… Öğrencilerin gereksinim duyduklarında videoyu durdurmaları, geriye alıp tekrar izlemeleri; böylece sınıf-içi veya grup çalışmalarına gelmeden önce ders içeriği ile ilgili temel kavramları anlamış olmaları beklenir.”

Summarize (Özetle) – “Öğrencilerin videoyu izledikten sonra mümkünse yazılı olarak öğrendiklerini özetlemeleri istenir. Bu yöntem öğrendiklerini tekrar etmekten öte ayrıca akademik dil kullanımında da gelişmelerine yardımcı olur… Yönlendirilmiş sorular ve cümlelerle öğrencilerin videodan öğrendiklerini işlemelerine yardımcı da olur.”

Question (Sor) – “Özetten sonra öğrencilerden videoda neyi anlamadıklarını belirtmeleri istenir. Bu bilgiler sonradan sınıf-içi grup çalışmalarında kullanılır veya videodaki yönlendirilmiş sorulara benzer kendi sorularını oluşturmaları sağlanır. Öğrenciler bu soruları veya problemleri izlerken tuttukları notların altına yazarlar böylece bir sonraki derste de rahatlıkla kullanılabilir.”

WSQ+ metoduna benim yaptığım geliştirmeler şunlardır:

Watch (İzle) – Öğrencilere videoyu izlemeden önce video içeriğinde yer alacak olan temel anahtar kelime ve kavramları içeren bir Önceki-Bilgi etkinliği verilir. Öğretmen gerekli görürse ders videosunun öncesinde öğrencilere ek bir tekrar sunumu veya video verebilir. Burada temel amaç öğrencilerin video içeriği ile ilgili önceki bilgilerini canlandırmak ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla yeni bilgiye hazır hale getirmektir. Ben bunun için bir çevrimiçi form oluşturdum.

Öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek ve video içeriğindeki önemli noktalara vurgu yapmak amacıyla bazı videolara EDpuzzle gibi yazılımlar kullanarak etkileşimler ekledim.

Summarize – Question (Özetle – Sor) –  WSQ metodunun standart kullanımında iki ayrı adım olan bu iki adımı çevrimiçi bir formda birleştirdim. Uygulanan ders Ters-Yüz Öğrenme modeli kapsamında yer alan bir Karma-Öğrenme dersi olduğundan, öğrenciler yönlendirilmiş soruları cevaplar ve videoda anlamadıkları kavramları dönüt olarak verirler.

WSQ+ içinde yapmaya çalıştığım bu basit geliştirmeler çevrimiçi formlar kullanarak uygulandığında öğretmen her öğrencisi ile ilgili genel öğrenme süreç gelişimi de dahil veriler elde edebilir. Öğretmen bu verileri bir sonraki dersin grup çalışması etkinliğinde veya ders içeriğinde rahatlıkla kullanabilir. Bir önceki dersin en az öğrenilen kavramları bir sonraki dersin önceki-bilgi etkinliği için de rahatlıkla kullanılabilir. Bu yöntem ayrıca, eğer kullanılıyorsa, “Tam Öğrenme” süreçleri için de destekleyici olabilir.

WSQ+ Flipped Learning
WSQ+ Ters-Yüz Öğrenme

WSQ+ Örnek Projesi:

Ters-Yuz Öğrenme WSQ+ Örnek
Ters-Yuz Öğrenme WSQ+ Örnek

Sınıf-içi aktif öğrenme etkinliklerinin (grup çalışmaları, projeler, tartışma, sunum vb) sonunda ölçme/değerlendirme formatı bu projede olduğu gibi süreç değerlendirme formatında (formative assessment) olabilir. Gerekli görüldüğünde öğrenci ve ders kazanım değerlendirmesi için kullanılan formlardan alınan veriler bir sonraki derse kolaylıkla entegre edilebilir. Hem öğrenciler hem de öğretmenler sınıf içinde ve dışında bu yöntemden yararlanabilirler. Video öncesi yapılan etkinlikler öğrencinin video içeriğini daha iyi anlamasına destek olabilir böylece önceki bilgileriyle yenileri arasında daha kolay bağlantılar kurulabilir. Diğer yandan öğretmenler de verilen video içeriği ile ilgili tüm öğrenme süreçlerini takip edebilir, gerektiğinde içeriği de öğrenciye özgü olarak farklılaştırabilir.

Örnek projenin ayrıntılı sunumunu incelemek için bana eposta gönderebilirsiniz.

Bora SİNÇ
Eğitim Teknolojileri Koordinatörü
MEF Üniversitesi
borasinc@gmail.com

Kaynaklar:

Share This:

By Bora Sinç

Eğitim Teknolojileri danışmanı EdTech Education Technology Eğitim Yönetimi

error

Eğitim Teknolojileri yazılarını paylaşabilirsiniz:)