Karma Öğrenme (Blended Learning)

09/06/2016 Bora Sinç 0

Karma Öğrenme (Blended Learning) Troha’ya göre (2002) karma öğrenme, isminden de anlaşılacağı gibi çevrim-içi öğretimin en iyi özellikleri (24/7 erişim) ile sınıf-içi eğitimin en iyi […]